Monthly Archives: March 2018

Terma & Syarat Bagi Pakej Promosi Pek Jasa

Ini adalah terma dan syarat perlu di tandatangani oleh pemohon untuk mendapatkan pakej ini. Pakej Promosi Pek Jasa ini hanya boleh dimohon melalui TM Point Sahaja. Sila ke mana-mana TM Point untuk mendapatkan maklumat lanjut serta permohonan.

TERMA DAN SYARAT UNTUK PROMOSI PEK JASA

A. Umum

 1. Pek Jasa (“Promosi”) terbuka kepada guru dan kakitangan yang berdaftar di bawah Kementerian Pelajaran (KPM), termasuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang ditempatkan di PPD, PPN dan jabatan di bawah Kementerian Pendidikan dengan gred DG (“Pelanggan”) yang juga pelanggan kepada mana-mana pakej unifi atau jalur lebar yang ditawarkan oleh Telekom Malaysia Berhad (“TM”).
 2. Promosi ini berlangsung dari 13 Mac 2018 hingga 31 Disember 2018 (“Tempoh Promosi”).
  Walaubagaimanapun, bagi sepanjang tempoh Promosi, di atas budi bicara tunggal dan mutlak, TM boleh melanjutkan tempoh Promosi tanpa notis terlebih dahulu (“Tempoh Lanjutan”) dan sebarang penyertaan dalam Promosi sepanjang Tempoh Lanjutan (jika ada) akan dikawal oleh Terma dan Syarat, yang akan terus berkuatkuasa dan berkesan dan hendaklah dibaca dan ditafsirkan untuk dikuatkuasakan.

B. Tawaran promosi

 1. Pek Jasa adalah pakej yang dilengkapi dengan pelan mudah alih dengan data, panggilan dan SMS tanpa had bernilai RM59 dengan langganan mana-mana jalur lebar TM apabila hanya menggunakan model telefon Band 5. Pelanggan dinasihatkan untuk memeriksa status peranti sendiri sebelum melanggan Promosi. Data dan SMS tanpa had ini tertakluk kepada penggunaan model telefon Band 5. Pelanggan mungkin dikenakan penggantungan perkhidmatan jika keperluan ini tidak dipatuhi.
 2. Pelanggan mungkin dikenakan penggantungan perkhidmatan jika didapati menggunakan SIM ini untuk membuat panggilan melebihi 2000 minit atau/dan menggunakan sehingga 5GB data (pada bila-bila masa dalam masa sebulan) menerusi model telefon bukan Band 5.
 3. Pelanggan mesti berstatus aktif dengan Kementerian Pelajaran semasa Tempoh Promosi agar layak melanggan Pek Jasa. Langganan Pek Jasa datang dengan tempoh langganan dua puluh empat (24) bulan.
 4. Pelanggan baru yang mendaftar untuk unifi lite, unifi advance, unifi advance plus atau unifi pro ketika tempoh Promosi akan menikmati harga pakej selama dua puluh empat (24) bulan. Bagaimanapun, pada bulan ke 25 langganan, yuran langganan akan berubah kepada yuran langganan semasa pada masa itu. TM berhak untuk tidak memaklumkan pelanggan mengenai pertukaran yuran langganan.
 5. Pelanggan berhak menikmati 10GB LTE hotspot setiap bulan di kawasan liputan LTE.
 6. Pelanggan layak untuk mendapat telefon pintar percuma selepas mengaktifkan perkhidmatan pelan Pek Jasa dalam tempoh tiga puluh (30) hari pendaftaran selagi stok masih ada. Pemberian telefon pintar percuma tertakluk kepada pra-syarat bahawa pelan unifi dan Pek Jasa berjaya diaktifkan.
 7. Promosi ini terhad kepada satu (1) telefon pintar setiap orang bagi satu (1) akaun unifi atau TM Broadband dan satu (1) pelan mudah alih.
 8. MyKad, surat pengakuan rasmi dengan “letterhead” dan cap dari Pengetua sekolah atau ketua jabatan dan kad staf perlu ditunjukkan semasa pendaftaran pakej.
 9. Pelanggan boleh mendaftar untuk memohon Pek Jasa di TMPoint terdekat di seluruh negara.
 10. “Sekiranya penggantungan atau penamatan perkhidmatan unifi pada bila-bila masa dalam tempoh langganan minimum, kecuali jika penamatan sedemikian timbul daripada pelanggaran material TM atau akan mungkir sepenuhnya atau disebabkan oleh Event Force Majeure, Pelanggan akan bertanggungjawab untuk membayar TM, sebagai tambahan kepada semua yuran dan caj yang tertunggak semasa penggantungan atau penamatan, ganti rugi yang dibelanjakan bagi yuran bulanan internet yang lain (yuran bulanan internet dikira berdasarkan harga internet sebenar sebelum diskaun), sebagai ganti rugi yang telah diselesaikan untuk penamatan awal. “
 11. Tempoh jaminan telefon bimbit adalah dua belas (12) bulan bermula dari Pelanggan menerima telefon bimbit. Apa-apa isu jaminan berkaitan dengan telefon bimbit hendaklah diserahkan kepada pengeluar masing-masing mengikut jaminan yang dikeluarkan oleh ZTE. Senarai pusat memberi kuasa ZTE hendaklah dilihat di http://ztedevices.com.my/index.php/service-center/.
 12. Penyerahan telefon bimbit percuma tertakluk kepada tiga puluh (30) hari selepas Pakej Jasa yang berjaya dan / atau pengaktifan unifi atau TM Broadband (untuk pelanggan baru). Telefon bimbit akan dihantar ke alamat pemasangan unifi dan hanya pemilik akaun dibenarkan menerima telefon bimbit semasa penghantaran.
 13. Sekiranya Pelanggan tidak boleh dihubungi dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas pengaktifan Pek Jasa dan tidak memenuhi kriteria kelayakan unifi untuk kedua-dua pemasangan baru dan pelanggan sedia ada, TM berhak membatalkan langganan Pek Jasa.
 14. Sekiranya TM mendapati langganan itu dimanipulasi atau dikompromi untuk Promosi ini, TM mempunyai hak budi bicara untuk menarik balik atau membatalkan langganan. Semua keputusan adalah muktamad dan tidak ada rayuan. Selanjutnya, TM mempunyai hak untuk menamatkan pelan tanpa notis terlebih dahulu tanpa hak untuk merayu daripada Pelanggan.
 15. Terma dan Syarat unifi, jalur lebar TM dan unifi mobile (pautan: https://mobile.unifi.com.my/agreements/)

C. Variasi

 1. TM berhak untuk meminda, memotong, mengubah atau menambah terma dan syarat Kempen pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada mana-mana pihak.
 2. Semua undang-undang tempatan Malaysia terpakai bagi kempen ini.

D. Sulit

 1. Pelanggan dengan ini mengakui bahawa TM berhak untuk berkongsi dan menggunakan data pelanggan dan maklumat peribadi pelanggan di dalam TM dan / atau syarikat-syarikat berkaitannya untuk tujuan pemasaran aktiviti berkaitan dengan produk dan perkhidmatan TM dan / atau syarikat-syarikat berkaitannya dari masa ke semasa hingga ke masa yang dianggap sesuai oleh TM. Notis Privasi TM terpakai, untuk maklumat lanjut
  mengenai Notis Privasi mengenai kumpulan syarikat TM, sila layari www.unifi.com.my untuk maklumat lanjut.

Loading

Penamatan Servis EVDO & CDMA TM

Siapa yang pernah pakai telefon CDMA? Internet menggunakan CDMA? atau pakej internet Streamyx EVDO?

Saya berkesempatan menggunakan servis telefon CDMA . Coveragenya luas juga dan ada pilihan nombor telefon talian tetap seperti 09-XXXX. Ada juga talian 011. Namun servis ini tak lama akibat masalah dengan telefon dan perlu dapatkan telefon CDMA sendiri.

Saya juga pernah gunakan Streamyx EVDO. Pakej bulanan RM60 dan RM77 yang dibekalkan modem huawei untuk signal CDMA EVDO. Walaupun berkelajuan basic 384Kbps, adakalanya boleh pergi sehingga 1mbps. Itu pun dengan antenna luar.

Namun teknologi perlu diganti. Ia akan ditamatkan oleh TM. Dengan kewujudan Unifi Mobile, Unifi Wireless, dan lain-lain, EVDO dan CDMA adalah satu kenangan sahaja.

 

Loading